Verksamhet

Den huvudsakliga verksamheten består idag av att serva samt montera TV-Antenner och paraboler både för villor och hyreshusanläggningar.

Reparationer på hemelektronik har minskat rejält under de sista åren eftersom priserna på nya produkter har sjunkit till nivåer då det ofta är mer lönsamt att köpa en ny istället för att reparera den gamla.

Nedan är några exempel på vad vi utför för arbeten.

Montering och service av TV-Antenner och paraboler
Centralantennservice till hyreshus
Montering av TV-Apparater på vägg
Kabeldragning till TV-utrustning och nätverk till datorer m.m.
Service av industrielektronik

Om ni har problem med TV-bilden, hör av er. Vi löser det.

Comments are closed.